Bendik Giske (live-AV) (English below)
Noorwegen en Denemarken. Free jazz en dancemuziek. Schouwspel en geluid. Allemaal compleet verschillende dingen die zo natuurlijk samensmelten in de shows van Bendik Giske, dat het lijkt alsof ze nooit los van elkaar bestonden. Evenveel geïnspireerd door het Berlijnse nachtleven als de circulaire ademhaling van Evan Parker, communiceert Bendik kwetsbaarheid, volharding en het fysieke - allemaal vanuit een queer perspectief - middels een imponerend, duizelingwekkend, extatisch saxofoongeluid.

Bendik Giske (live-AV)
Norway and Denmark. Free jazz and dance music. Spectacle and sound. All completely different things that so naturally merge into the shows of Bendik Giske, that it seems like they never existed separately. Using techniques like circular breathing, Bendik communicates vulnerability, perseverance and the physical - all from a queer perspective - an impressive, dizzying, ecstatic saxophone sound.

back to Home page.