Zoe Mc Pherson (live-AV) (English below)
De Brusselse Zoe McPherson haalt haar inspiratie niet alleen uit out-of-the-box electronica, maar ook uit etnomusicologisch onderzoek. Zo hoor je in haar kaleidoscopische werk West-Afrikaanse Voodoochants, elementen uit de Inuitcultuur en inzichten uit het Koerdische feminisme. Haar laatste project String Figures is daar een perfect voorbeeld van: op dit kunstwerk komt polyritmische electro á  la Jlin samen met tribal-elementen, met een geheimzinnige, explorerende ondertoon. Noteer Zoe McPherson maar alvast in je tijdschema voor een verbluffende botsing tussen werelden, geschiedenissen en culturen, vlak voor je neus.

Zoe Mc Pherson (live-AV) is an interdisciplinary artist based between Brussels and Berlin whose kaleidoscopic output channels a myriad of sources and research including Inuit culture, hybridity, Kurdish feminism, polyrhythms and the practice of Cat's Cradle. Her latest project String Figures is where one is perfect example of: polythmous electro á la jlin merged with tribal elements, with a mysterious, exploratory undertone. Come see Zoe McPherson for a dazzling clash between worlds, histories and cultures, right in front of you, at Uncloud.

back to Home page.